O nama

Home » O nama

Poslovni profil:

Izlazeći u susret modernim zahtevima tržišta, usluge koje nudimo su po modelu TOTAL INŽENJERINGA koji podrazumeva konsalting, izradu projektne dokumentacije, uvoz ili nabavku opreme, ugradnju i servis.


Na taj način bavimo se projektovanjem i izgradnjom dizel agregatskih postrojenja, osvetljenjem sportskih terena i industriskih objekata kao i elektro instalacija eksplozivno ugroženih objekata.

Servis-za-dizel-agregate
ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je MLS EXING uspešno sertifikovana kompanija po ISO 9001:2015 standardu od strane SGS a sertifikat broj CH11/1563

Politika kvaliteta

MLS EXING je trajno opredeljen za uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom koji ce biti baziran na ispunjenju zahteva međunarodnih standarda serije ISO 9000, a što treba da obezbedi korisnicima sticanje trajnog poverenja u kvalitet proizvoda i stabilnost sistema u celini i to u oblasti: inženjeringa i servisa u oblasti rezervnih izvora napajanja električnom energijom i prodaja i tehnička podrška u oblasti osvetljenja i protiveksplozijske zaštite.

 

politika-kvaliteta-mls-exing

Orijentacija na stvaranje dodatne vrednosti za klijente putem razumevanja potreba korisnika, mogućnosti procesa koje oni izvode i njihovih kadrovskih mogućnosti, tako da i oni obezbede poverenje svojih klijenata i kontinuirano poboljšavaju svoje sopstvene proizvode je naš najvažniji globalni cilj a ostvarivaće se putem:
Poslovnog ugleda i samostalnosti zasnovanih na integritetu organizacije i svih zaposlenih. S tim u vezi utvrđena i dokumentovana politika kvaliteta i njena usaglašenost sa savremenim svetskim standardima sistema menadžmenta kvalitetom, predstavlja najbolju garanciju uspeha.

 

Sticanjem poverenja korisnika u kvalitet naših proizvoda koje se ostvaruje jasno definisanim zahtevima korisnika i izlaznim kvalitetom proizvoda u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima relevantnih domacih i međunarodnih standarda, posebno standarda SRPS ISO 9001:2015 i dobrom praksom u vrednovanju i izboru dobavljača i realizaciji proizvoda tako da ispunjavaju definisane i usaglašene zahteve.

dizel-agregat-mls-exing-o-nama-politika-kvaliteta

Zajedničkog duha i organizacije čije su osnove bazirane na stečenom znanju, posvećenosti svih zaposlenih ostvarivanju utvrđene politike i ciljeva kvaliteta. Svaka situacija nama pruža mogućnosti za sticanje novih znanja i širenje postojećih, što omogućava učvršćivanje kolektivnog duha i potencijala organizacije u celini. Pozicija na tržištu koju permanentno nastojimo da poboljšavamo. U ovoj oblasti posebno nam pomažu sticanja novih znanja, potsticanje inovacija i praćenje trenda u tehnološkom razvoju kod konkurencije i u svetu uopšte, što sve utiče na poboljšanje kvaliteta naših proizvoda.

Politika kvaliteta se ostvaruje obezbedenjem i sprovodenjem sistema menadžmenta kvalitetom u MLS EXING, a koji je dokumentovan na prikladan način tako da obuhvata sve procese koji čine taj sistem i dat je u Poslovniku, procedurama, uputstvima i drugim dokumentima sistema kvaliteta.

Svi zaposleni su dužni da se dosledno pridržavaju procedura i uputstava opisanih u dokumentima sistema i da svojim angažovanjem kontinuirano doprinose njihovom sprovodenju i poboljšavanju.

Podrska-mls-exing
MLS EXING Dizel agregati na struju, Ex protivpožarna oprema, Led osvetljenje

Vizija

Učvršćenje postojeće pozicije na tržištu kroz prilagođavanje potrebama potrošača. Proširenje obima poslova na aktivnost energetske efikasnosti zemlje, pre svega korišćenjem obnovljivih izvora energije.

Razvoj poslovnih područja koja omogućavaju povećanje dobiti na uložena sredstva, i obezbeđenje profitabilnog rasta i učvršćenje kompanije kao lidera na ciljanim tržištima, na zadovoljstvo zaposlenih i uprave.

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top